O nas

Agencja Detektywistyczna CONTRA, której twórcą jest licencjonowany detektyw Paweł emerytowany starszy oficer służb mundurowych z wysłużonym doświadczeniem w pracy operacyjnej przy przestępstwach gospodarczych i pospolitych na stałe współpracuje z Biurem SIS które zostało założone, i którym zarządza z powodzeniem licencjonowany detektyw Paweł emerytowany oficer służb mundurowych z wieloletnim doświadczeniem w dziedzinach kryminalnych, pospolitych jak również w głównej mierze w aktach terroru kryminalnego. Współpraca daje szerokie możliwości analityczno realizacyjne i techniczne dzięki czemu zadania wykonywane są z należytą starannością i rzetelnością na terenie całego kraju i świata. Zdobyta wiedza jest naszym największym atutem w codziennej pracy na rzecz naszych klientów. Nie boimy się żadnych wyzwań jak również miejsca wykonywanych czynności.

Jak działa CONTRA?

Indywidualne podejście do każdego zadania, a także naszego klienta to „serum” i powaga sprawy. Każde zdarzenie jest inne i wymaga osobistego zaangażowania. Dzięki czemu możemy liczyć na pozytywną realizację zleceń i zadowolenie naszych klientów. Wszelkie informacje uzyskane w trakcie rozmowy z klientem są objęte tajemnicą zawodową, a konsultacje i doradztwo są udzielane bezpłatnie. Wszystkie działania dokonujemy w oparciu o wydane zezwolenia, pozwolenia i licencje zgodnie z polskim prawem (czy też prawem obowiązującym w danym kraju). Agencja Detektywistyczna CONTRA wpisana jest do rejestru działalności regulowanej w zakresie usług detektywistycznych, prowadzonego przez Ministra Spraw Wewnętrznych RD-23/2021. W ramach prowadzonej działalności Agencja CONTRA posiada ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej za ewentualne szkody wyrządzone podczas wykonywanych czynności detektywistycznych.

 

Procedura realizacji zlecenia:

Prasa o nas

Procedura realizacji zlecenia:Na bezpośrednim spotkaniu z klientem omawiany zostaje wątek zlecenia a w nim min:

  • rozpoznanie zagadnienia
  • cel, zamierzenia i oczekiwania
  • analiza możliwości wykonania zadania 
  • pogłębienie informacji istotnych w sprawie z punktu widzenia detektywa
  • dostosowanie odpowiednich narzędzi
  • zaproponowanie rozwiązań
  • ustalenie planu działania, omówienie czasu i miejsca realizacji zadania
  • ustalenie kontaktów roboczych i sposobu przekazywania informacji z klientem
  • podpisanie umowy
  • przystąpienie do realizacji zlecenia (Agencja CONTRA rozpoczyna realizację zadania po wpłaceniu przez klienta zaliczki w kwocie połowy ustalonej ceny)
  • zebranie wszelkich informacji i materiałów oraz sporządzenie sprawozdania dla klienta


Dokumentem zamykającym sprawę jest sprawozdanie które zawiera bardzo szczegółowy opis przeprowadzonych czynności.

Wszystkie zawarte w dokumencie informacje stają się składową wniosku dowodowego składanego w sądzie a osoby które realizowały zlecenie mogą być świadkami w Sądach Powszechnych.

prasa detektyw O nas
Prasa o Nas

Nasze historie